Løven

Hvem er vi?

Løven er den eneste private børnehave i Sønderborg centrum. Vores vigtigste aktiver er vores placering på en stille villavej og familielignende atmosfære. Vi er indenfor gåafstand af Alsion, stranden og byens centrum, som vi benytter jævnligt.

Vores faciliteter kan rumme op til 42 børn i alderen 2-6 år.

Vi har mulighed for, at fokusere på det enkelte barn og være en meget aktiv institution. Vores store legeplads giver både mulighed for frirum og motorisk udfordring.
Vi oplever og får fortalt, at vores børn klarer sig godt ved overgangen til skolen.

Hvad lægger vi vægt på?

Det overordnede mål for børnehaven er, at vores pædagogiske læreprocesser skal lede børnene frem imod, at blive selvhjulpne, opleve selvværd, ansvar og begejstring i forbindelse med de daglige opgaver.

Løvens varemærker er:

  • Nærvær.
  • Omsorg.
  • Tolerance.
  • Respekt.
  • Mod.

Alle børn har krav på omsorg, krav på at blive respekteret, ikke kun af de voksne, men også af de andre børn.

Hits: 35