Gruppeopdeling

Personale og gruppeopdeling.

Børnene er opdelt i tre grupper, det gør det nemmere at målrette aktiviteterne til en bestemt aldersgruppe.
Når børnene ikke er opdelt i deres basisgrupper, kan de frit bevæge sig rundt i hele børnehaven.

Aberne: de 2-3årige.
Pædagog Tove Knudsen
Pædagog Jette Rasmussen
Medhjælper Anette Kock

Bjørnene: de 3-4årige.
Pædagog Majbrit N. Henriksen
Medhjælper Grethe Raarup

Girafferne: de 4-5årige (førskolebørnene).
Pædagog Pia Christensen
Pæd. assistent Christian Petersen