Løven

Hvem er vi?

Løven er den eneste private børnehave i Sønderborg centrum. Vores vigtigste aktiver er vores placering på en stille villavej og familielignende atmosfære. Vi er indenfor gåafstand af Alsion, stranden og byens centrum, som vi benytter jævnligt.

Vores faciliteter kan rumme op til 42 børn i alderen 2-6 år.

Vi har mulighed for, at fokusere på det enkelte barn og være en meget aktiv institution. Vores store legeplads giver både mulighed for frirum og motorisk udfordring.
Vi oplever og får fortalt, at vores børn klarer sig godt ved overgangen til skolen.

Hvad lægger vi vægt på?

Det overordnede mål for børnehaven er, at vores pædagogiske læreprocesser skal lede børnene frem imod, at blive selvhjulpne, opleve selvværd, ansvar og begejstring i forbindelse med de daglige opgaver.

Løvens varemærker er:

 • Nærvær.
 • Omsorg.
 • Tolerance.
 • Respekt.
 • Mod.

Alle børn har krav på omsorg, krav på at blive respekteret, ikke kun af de voksne, men også af de andre børn.

Deltidsplads.

 • Gælder fra 1. januar 2019.
 • Gælder forældre på barselsorlov.
 • Ret til deltidsplads på 30 timer pr. uge.
 • Skal være en sammenhængende periode.
 • Gælder fra barnet er 26 uger og til skolestart.
 • Gælder ikke før barnet er 26 uger og ikke efter skolestart.
 • Ret til tilbagevenden til samme institution på fuld tid.
 • Kommunen bevilger mv.

Kombinationstilbud.

 • Dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for institutionens almindelige åbningstid.
 • En deltidsplads i en institution og et tilskud til fleksibel pasning.
 • Forældre ansætter selv en børnepasser.
 • Tilskud hertil ydes af kommunen.
 • Gælder fra barnet er 26 uger og til skolestart.
 • Gælder ikke før barnet er 26 uger og ikke efter skolestart.
 • Gælder ikke for børn, optaget i et sprogstimulerings-tilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen.
 • Kommunen bevilger mv.

Fleksibel pasning.

 • Dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning udenfor institutionens almindelig åbningstid.
 • En deltidsplads i en institution og et tilskud til fleksibel pasning.
 • Behov for timetal på minimum 10 timer pr. uge.
 • Timerne skal opgøres på ugebasis over en periode på minimum 4 uger.
 • Kommunen bevilger mv.

Børnehaven Løven følger Sønderborg kommunes priser vedr. institutionsplads.