Bestyrelsen

Bestyrelsen, som består af fem medlemmer og to suppleanter, vælges af og blandt forældrene på vores årlige forældremøde, som afholdes i løbet af foråret. Bestyrelsen består desuden af en personalerepræsentant samt lederen, begge uden stemmeret.

Bestyrelsens ansvarsområder er:

 • De overordnede pædagogiske principper.
 • Sikkerheden samt vedligeholdelse af legepladsen.
 • Ansættelse og afskedigelse af personale.
 • Økonomi.
 • Evt. klager fra forældre.
 • Samarbejde med Sønderborg kommune vedr. f.eks. vedtægter, åbningstider og lukkedage.

Bestyrelsen består af:

 • Formand: Lene S. Friis.
 • Næstformand: Lars Bleicken.
 • Bestyrelsesmedlem: Rasmus Jensen.
 • Bestyrelsesmedlem: Pia J.H. Christensen.
 • Bestyrelsesmedlem: Jens V. Helt.
 • Personalerepræsentant: Pia Christensen.
 • Leder: Jette Rasmussen.
 • Suppleant: Michelle Rohrlack.
 • Suppleant: Anne Rytter.

 

Hits: 60