Opskrivning

Her har du mulighed for at skrive dit barn op til Børnehaven Løven.

Når I har skrevet jeres barn op, kontakter vi jer ca. 2 måneder før ønsket startdato for at aftale et optagelsesbesøg.

Børnehaven Løven er en privatinstitution. Derfor foregår alle ind- og udmeldelse samt ændringer her i Børnehaven Løven. (Det kan ikke ske via pladsanvisningen). Indmeldelse sker via hjemmesiden eller personlig henvendelse i Børnehaven Løven. Skema til udmeldelser fås i Børnehaven Løven. Udmeldelse skal ske skriftligt og varsles med 2 måneders varsel før den 1 i den måned, som barnet udmeldes ved udgangen af.

Ved indmeldelse bedes I være opmærksomme på, at barnet skal være udmeldt rettidigt fra kommunal dagpleje eller andet kommunalt tilbud, inden det kan starte her. Der ydes søskenderabat og friplads efter samme regler, som i de kommunale institutioner.

Priser på de forskellige pladstyper følger de kommunale takster.  priser-pasning-dagpleje-vuggestue-boernehave-2019-soenderborg.pdf (sonderborgkommune.dk)Skema til ansøgning om økonomisk friplads kan hentes på kommunens hjemmeside.

Børnehaven Løvens optagelsesregler

Institutionen er tilgængelig for alle børn.

Optagelse i institutionen sker iht. anciennitet på ventelisten dog under hensyntagen til at søskende har fortrinsret til institutionens pladser.

Søskende til nuværende eller tidligere børn i institutionen har fortrinsret til institutionens pladser.

 

Skriv op til vores venteliste

Step 1 of 4

Barnets oplysninger