Vi tilbyder

Hvad vi kan tilbyde?

 • Lav barn-pædagog fordeling (flere personaletimer end de kommunale institutioner).
 • Ingen lukkedage. Hos os bestemmer forældrene selv hvornår de vil holde ferie.
 • Samme forældrebetaling og søskenderabat som i en kommunal institution.
 • Mulighed for økonomisk friplads.
 • Talepædagog/psykolog tilknyttet efter behov.
 • Mad og drikke politik både hvad angår madkasser og fødselsdage. Derudover har Løven en frugtordning (p.t. 100 kr. pr. måned pr. barn.).
 • Vi serverer drikkevare, der passer til børns behov og følger årstiderne, f.eks. varm te eller varm mælk på kolde dage.
 • Sprog fokus: Dansk (stimulerer tidlig sproglig udvikling) fra 2-års alderen, og engelsk (introduceres til et fremmed sprog gennem leg og sange) fra 4-års alderen.
 • Kulturelle tilbud: kulturuger med fokus på andre lande, ture ud af huset (herunder busture) og arrangementer for hele familien, bl.a. Bedsteforældredag, Sommerfest, Lanternefest og Juletræsfest.
 • Samarbejde med Sønderborg International School, lokale private dagplejere og Dybbøl Skolen (for at sikre en glidende overgang ved skolestart).
 • Fokus på børns trivsel: tager udgangspunkt i ”Fri for Mobberi” (www.friformobberi.dk som bygger på værdierne fra projektet af samme navn fra Red Barnet og Mary Fonden).