Velkommen

Velkommen

Løven er den eneste private børnehave i Sønderborg centrum. Vores vigtigste aktiver er vores placering på en stille villavej. Vi er indenfor gåafstand af Alsion, stranden og byens centrum, som vi benytter jævnligt.

Vores faciliteter kan rumme op til 42 børn i alderen 2-6 år.

Vi vægter den gode modtagelse ved, at der er en personale, der modtager barnet i garderoben fra kl. 6.30-9.30.

Vi vægter fælles morgenaktiviteter i huset frem til kl. 8.00, hvorefter aberne går til deres egen stue.

Vi vægter, at der omkring  vores eftermiddagsmåltid kommer ro og en stille stund, som er styret af fx. stille musik, en historie eller snakke omkring bordet.

Vi vægter at der er tid til ”daglig garderobesnak”

Vi vægter at  små som store har det godt med hinanden.

Vi vægter at børnene møder nærværende voksne.

Vi vægter at børnene inddrages og har medindflydelse på hverdagens aktiviteterne i form af fx. børnemøder.

Vi vægter det gode forældresamarbejde, som kræver en god og gensidig kommunikation, samt god tone. At vi arbejder på tværs, af børnehaven og hjemmet. Samarbejdet er altafgørende for, at vi kan lykkes sammen omkring understøttelse af barnets trivsel og udvikling.

Vores store legeplads giver både mulighed for frirum og motorisk udfordring.