Forældrearbejdsdage.

Bestyrelsen står for afholdelse af arbejdsdagene.

I Løven har vi en skarp prioritering omkring at løfte i flok. Vi har investeret pengene i pædagoger og for at undgå, at det er de samme personer, der løfter opgaverne har vi en helt klar holdning til, at man deltager. Kan man som familie ikke deltage er der en forventning til, at der bliver sendt en anden fra familien og eller budt ind med opgaveløsning på et andet tidspunkt. Som forældre er du forpligtet til, at deltage i de arbejdsdage/lørdage to gange årligt.

Bestyrelsen uddeleger opgaverne blandt bestyrelsens medlemmer, og der aftales hvem, der står for hvilke opgaver i forbindelse med afvikling af arbejdsweekend/dag.

I Løven prioriterer vi pædagogtimer og derfor er det forældrene, der står for pasning af vores udenoms arealer. Vi afholder arbejdsdage hvor alle hjælper til med de forskellige opgaver. Vi har et service team der hjælper med indvendige praktiske opgaver som fx. rep. dørhåndtag, opsætning af opslagstavle, akustikloft m.m.

 

Arbejdsdage:

2 -3 gange i løbet af året inviterer vi til arbejdsdage. Her er der forskellige gøremål, som vi har brug for hjælp til at få udført. Ofte er dette oprydning, male træværk, havearbejde, rense tagrender m.m. 

Arbejdsdage afholdes i Løven i uge 24 med en hverdag samt lørdag.

Tidspunkt er fra kl. 16-20 hverdag

Lørdag fra kl. 10-14.00

Løven er vært.

Der vurderes fra gang til gang, om der kan prioriteres timer til personalet kan deltage.

Personalet står for at beskrive de opgaver der skal udføreres.

Forår

Hækklipning
Ukrudt
Maleopgaver
Reparationer af div.
Rengøring
Maleopgaver
Tagrender.

 

Efterår

Arbejdsdage afholdes i Løven uge 35 med en hverdag samt en lørdag.

Samme procedure som i foråret. (se ovenfor)